Image

 

FIRMA  ALPOFIN VZNIKLA V ROKU 1992. ZO ZAČIATKU SA ZAMERIAVALA HLAVNE NA VÝŠKOVÉ PRÁCE. POSTUPNE VŠAK PREŠLA NA STAVEBNÚ ČINNOSŤ. FIRMA VLASTNÍ SVOJ VLASTNÝ VOZOVÝ, MECHANIZAČNÝ AUTOPARK A TAKTIEŽ ROZSIAHLE SKLADOVACIE PRIESTORY. SPOLOČNOSŤ PREŠLA DYNAMICKÝM ROZVOJOM A V SÚČASNEJ DOBE SA ZAMERIAVA NA KOMPLEXNÉ ZATEPĽOVANIE BUDOV. ÚSPORY SPOJENÉ SO ZNÍŽENÍM SPOTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE ZNAMENAJÚ OKAMŽITÝ EKONOMICKÝ EFEKT, VZHĽADOM NA RAST CIEN ENERGIÍ VO SVETE. ZATEPĽOVANIE FASÁD A STRIECH OBJEKTOV PRINÁŠA NIELEN ÚSPORU TEPELNEJ ENERGIE, ALE CHRÁNI PRED HLUKOM, ODSTRAŇUJE TEPELNÉ MOSTY A SÚČASNE ZÍSKAVA FASÁDA NOVÝ VZHĽAD. POUŽÍVAME SYSTÉMY RENOMOVANÝCH VÝROBCOV.

 

 

 

 

 

Meniny na web